3
HEA ASUKOHT!
Krundipind 6968 /m2

Ümbrus:

Jõgi

Rae vald, Veneküla, Veneküla tee 11 – 100% elamumaa,

Kat.tunnus: 65301:001:3888

Kinnistu pindala: 6968 m², millest looduslik rohumaa 3819 m² ja metsamaa 3149 m²

Müüa surepärase asukohaga elamumaa kinnistu, Tallinna linna lähistel. Vaid 15 minutilise autosõidu kaugusel Tallinna kesklinnast.

100% elamumaa, looduskaunis kohas, Pirita jõe kaldal. Kinnistu piirist ca 80 m kaugusel asub Pirita jõgi, kus saab ennast peale saunaskäiku jahutada või harrastada kalapüüki. Kinnistu Pirita jõe poolne naaberkinnistu on ehituskeelu ala, mis tagab, et vaade ja ligipääs jõele on kindlustatud. Kinnistu ligi 7000 m2 suurus tagab piisava privaatsuse.

Lähim kool ja lasteaiad asuvad Lool ja Peetri külas, kuid tänu heale teedevõrgustikule jõuab ilma ummikuteta hõlpsalt linna. Samuti käib Rae vallas ka koolibuss.

Kui on soov elada maal ja asju ajada linnas, siis võta ühendust.

Detailplaneeringu järgne ehitusõigus ja tehniline info.

Väljavõte kehtestatud detailplaneeringu põhijoonisest.

Ehitusõigus - olemas

Krundile on lubatud 1 põhihoone ehitusealuse pinnaga kuni 300 m² ja kuni 3 abihoonet ehitusealuse pinnaga kuni 100 m². Elamu korruselisus 2 korrust ja kõrgus 9 m, abihoonel 1 korrus ja kõrgus kuni 6 m.

Juurdepääs - olemas

Pirita jõe läheduses, vahetult Veneküla tee ääres. Juurdepääs krundile – piki Veneküla teed -1.2 km kaugusel Tallinna ringteest. Tee seisukord on hea, kattematerjaliks asfalt.

Veevarustus ja kanalisatsioon – vaja rajada

Krundi veevarustus on lahendatud autonoomse puurkaevu baasil. Veevajadus 1 m³/d. Puurkaevule on ette nähtud R= 10 m veehooldusala, kus ei või paikneda hooneid, rajatisi, teid, reovee kogumismahuteid ega muid potentsiaalseid reostusallikaid. Puurkaevu asukoht täpsustub hoonete projekteerimise staadiumis. Veetorustikud monteerida UPOTEN-PEH PN 10 plasttorudest.

Kanalisatsioon lahendatakse lokaalselt. Reoveed kanaliseeritakse 8-10 m³ klaasplastist kogumismahutite baasil, mis kuuluvad perioodiliselt väljavedamisele vastavalt sõlmitud lepingutele. Kogumismahuti asukoht peab asuma hoonestuse lähedal ja asukoht täpsustub hoonete projekteerimise staadiumis.

Elektrivarustus – vaja liituda

Vastavalt Elektrilevi OÜ Tallinn-Harju regiooni tehnilistele tingimustele detailplaneeringuks nr 223601, 22.09.2014.a. on kinnistule planeeritava krundi elektrienergiaga varustamine peakaitsmega 3x16A ette nähtud paigaldatavatest 1-kohalistest liitumiskilbist olemasolevale 0.4 kV õhuliini mastile.

Maa-ala iseloomustus

Krunt on tasase reljeefiga, looduslik heinamaa. Kinnistu tagumises, Pirita jõe poolses osas, on 1/3 kinnistust kaetud lepametsa ja võsaga. Piki juurdepääsuteed kasvavad suured lehtpuud ja okaspuud – moodustades allee.

Piirangud

Pirita jõe piiranguvöönd – 100 m; - 0.4 kV elektriõhuliin - 2 m;

Piki krundi piiri on ettenähtud 5 m laiune teeservituudi vajadusega ala Pirita-Jõe kinnistule, pikkusega 142 m. Teeservituudi vajadusega ala ühtib tehnovõrkude servituudi vajadusega alaga. Tee ehitamise kohustus puudub.

 

Asukoht kaardil

Müüa maatükk Veneküla tee 11, Rae vald
Müüa maatükk Veneküla tee 11, Rae vald
120,000€
€/m2
HEA ASUKOHT!

Krundi pind

6968 m2

Kinnistunumber

Katastrinumber

65301:001:3888